Posledný piatok sme sa vzdelávali. Tréning, ktorý pripravila Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP), bol zameraný na prezentačné zručnosti. A prečo hlavne pre Vás? To sa dozviete na konci príspevku :)

O čom bol tréning?

ALKP pravidelne organizuje rôzne semináre, workshopy, tréningy alebo prednášky. Tento krát to bol Tréning prezentačných zručností. Hlavná myšlienka celého tréningu bolo poukázať lektorom, ako prezentovať a ako pri tom využiť rôzne formy prezentácii.

Tréning bol zameraný aj na efektívne využívanie pomôcok pri prezentovaní, aby školenie nebolo len zaujímavé, ale aby v účastníkoch zanechalo aj veľa z naučeného. A tam môžeme len potvrdiť to, že účastníci sa najviac dozvedia hravou formou. Presne z toho dôvodu sa počas školenia komunikačných zručností, ktorý zabezpečujeme pre našich klientov, využívame rôzne hry.

Dôležitá bola aj interakcia. Tak, ako aj na našich školeniach, aj ALKP vťahuje účastníkov do procesu vzdelávania. Brainstorming, hádanky, ale i videá boli samozrejmosťou. Taktiež sme si na vlastnej koži otestovali prezentovanie pred publikom.

Čo sme sa dozvedeli?

Veľa informácii, ktoré pomôžu zlepšiť naše prezentačné zručnosti. V rámci workshopu sme prešli celú prípravu na školenie (čo treba vedieť pred školením), cez vizualizáciu prezentácie až po zhodnotenie, resp. spätnú väzbu, ktorú dávajú účastníci školenia.

Zistili sme, že didaktický cyklus je veľmi dôležitý pri príprave prezentácie. Spoločne sme hľadali motivačné faktory pre rôzne skupiny a generácie účastníkov školenia. Vymenili sme si skúsenosti s rôznymi aktivitami počas školení, ktoré zapájajú zmyslové vnímanie účastníkov. A v neposlednom rade, dozvedeli sme sa tipy, ako zvládať aj kritické situácie na školeniach.

Uvedené boli aj fatálne chyby. Každý lektor o nich vie, všetci sa im chcú vyhnúť, ale nie vždy sa to podarí. Hlavne, ak niečo lektora ešte pred školením prekvapí, ako napríklad nefungujúca technika. Z toho môže byť lektor rozladený a následne sa dopúšťa chýb. Preto, ak ste lektor, nikdy nestojte chrbtom k publiku.

Prečo sme sa vzdelávali? Pre Vás

Lebo chceme, aby boli naše školenia ešte efektívnejšie, pútavejšie a (dokonca aj) zábavnejšie. Spätná väzba, ktorú zatiaľ dostávame, je vo veľkej miere pozitívna. Účastníkom sa páčia hlavne aktivity, ktoré zlepšujú naše školenie.

Po tomto tréningu, môžeme konštatovať, budú naše školenia ešte zaujímavejšie, viac interaktívne a efektívnejšie. Zamestnanci budú zo školenia odchádzať spokojní a aj vyškolení. A to je, myslíme si, cieľ každého skvelého školenia.

Ak by ste chceli mať vyškolených a, dovolíme si tvrdiť, aj šťastných zamestnancov, tak nás kontaktujte.

Prečítajte si tiež