Kto je h-analysis

Spoločnosť vznikla v roku 2013 zápisom do Obchodného registra na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Od svojho začiatku poskytuje podnikateľské poradenstvo pre malé a stredné podniky a pre samostatne zárobkové osoby. Od roku 2015 rozšírila svoje služby o školenia zamerané hlavne na manažment ľudských zdrojov a ekonomické aspekty podnikania.

Ing. Peter Hronček, PhD.

Zakladateľ a spoločník spoločnosti vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Finančno-ekonomickým analýzam podnikateľských subjektov sa venuje od roku 2010, kedy počas štúdia participoval na viacerých projektoch zameraných na stanovenie finančného zdravia rôznych spoločností. V súčasnosti sa zameriava hlavne na poradenstvo spoločnostiam, ako zlepšiť finančnú kondíciu spoločností a ich efektivitu.

foto-paulina-kuricova

Ing. Paulína Kuricová

Spoločníčka a konateľka spoločnosti vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzdelávaniu a rozvoju ľudských zdrojov sa venuje od roku 2014. V súčasnosti sa zameriava hlavne na rozvíjanie mäkkých zručností zamestnancov a marketingu spoločností.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre