Ekonomika podniku
Malá zmena, veľké výsledky

Pochopenie určitých súvislostí v ekonomike podniku dokáže zmeniť spoločnosť na efektívnejšiu. Spravte malý krok a získajte konkurenčnú výhodu.
Ekonomika podniku, pojem, ktorým niektorí zamestnanci nerozumejú a spoliehajú sa len na finančné oddelenie. Vysvetlenie pojmov a ich správna interpretácia každého zamestnanca zjednotí cieľ spoločnosti a dosiahne jej vyššiu výkonnosť.

Porozumieť ekonomike

Ekonomické ukazovatele spoločnosti sú niekedy komplikované. Dôležitá je ich interpretácia a následná zmena fungovania spoločnosti.

Dôležité informácie

Získajte prehľad o všetkých ukazovateľoch vo Vašej firme a upravte ich tak, aby ste zabezpečili Vašej spoločnosti finančné zdravie.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre