Komunikačné zručnosti

Správna komunikácia je základný kameň úspešnej spolupráce. Malá zmena vo Vašej komunikácii so zamestnancami dokáže výrazne ovplyvniť výkon spoločnosti.
Vhodná komunikácia je stavebným kameňom dosahovania vynikajúcich výsledkov. Efektívna komunikácia je umenie odovzdávať, ale aj prijímať myšlienky, námety a nápady.

Spätná väzba

Edison vynašiel 10 000 spôsobov, ako nevyrobiť žiarovku. Nebola to chyba, bola to spätná väzba.

Zmeňte komunikáciu

Ak druhí neurobia to, čo od nich očakávate, zmeňte komunikáciu tak, aby urobili to čo chcete. Zmeňte kritiku na spätnú väzbu, zmenou Vašej komunikácie.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre