Ochrana osobných údajov

Chceme, aby ste sa na našich stránkach cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Aké údaje zbierame

Na našej webovej stránke zbierame nasledujúce údaje:

Pri kontaktovaní

V prípade, ak nás kontaktujete, poskytujete nám údaje v rozsahu minimálne meno a priezvisko e-mailová adresa. Ako dobrovoľný údaj môžete poskytnúť telefónne číslo. Odoslanie kontaktného formuláru je podmienené vyjadrením súhlasu na spracovanie osobných údajov. Ak nás kontaktujete priamo prostredníctvom mailovej adresy nie je možné vyžadovať súhlas na spracovanie osobných údajov a preto považujeme odoslanie mailu ako vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Údaje poskytnuté mailovou komunikáciou ochraňujeme rovnako, ako údaje zaslané prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pri návšteve webovej stránky

Pri návšteve našej webovej stránky získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane (anonymizovaných) IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Využitie osobných údajov

Ako využívame získané osobné údaje pri:

Kontaktovaní

V prípade ak nás kontaktujete, využívame osobné údaje len na spätnú odpoveď na Váš dotaz. Osobné údaje nie sú nijak ďalej spracovávané.

Pri prezeraní našej webovej stránky

Údaje, ktoré získame z Vašej návštevy našej webovej stránky využívame iba na analytické účely. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. Používánie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímáme ako svoj oprávnený záujem ako správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepšie služby a zážitky.

Ak navštívite náš web a máte povolené spracovanie cookies vo vašom prehliadačo, tak vnímame ako oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našich weboch navštívite a následne na základe toho zlepšiť cielenie a relevanciu našich Facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roku od vašej poslednej návštevy webu. Ak si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť,tak môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku podľa tohto návodu, alebo vypnúťt cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránce vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje nebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa sami nerozhodnete, že nám ich poskytnete.

Naše webové stránky môžte tiež prechádzať v režimu, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Viac o tom, ako používame cookies, ale tiež, ako môžete sami cookies povoliť či zakázať, si prečítajte v našich Zásadách pri práci s cookies.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F. Zbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Právne informácie

  1. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
  2. Náš záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na gdpr@hanalysis.sk.

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám len v prípade využívania analytických služieb, marketingu wehostingu. Na výkon našich služieb nevyužívame služby externých partnerov.

Na analytické služby spojené s návštevnosťou našej webovej stránky nevyužívame žiadne tretie subjeky, návštevnosť webovej stránky vyhodnocujeme prostredníctvom Google Analytics. Uchovávanie dát v rámci služby Google Analytics je po dobu 14 mesiacov. Údaje sú získavané v rozsahu, ako uvádzame vyššie. Google Analytics prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Marketing na sociálnych sieťach využíva tzv. Facebook Pixel. Túto službu poskytuje Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F.

Naša webová stránka beží na serveroch webhostingovej spoločnosti QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o., Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, IČO: 45 978 301.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: gdpr@hanalysis.sk.

Máte právo na informovanosť, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať Vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V takomto prípade vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupni súčastného technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Presun údajov mimo Európsku úniu

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Súhlas získaný pred 25. májom 2018

Všetky osobné údaje, ktoré získala spoločnosť pred 25. májom 2018 boli vymazané. Vymazané boli všetky údaje, ktoré nám boli poskytnuté či v rámci kontaktného formuláru, alebo zasielania marketingových noviniek. Opätovne prihlásiť na newsetter momentálne nie je možné.

Kto je správcom?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť h-analysis ,s.r.o. , so sídlom na adrese Agátová 7D, 841 01 Bratislava, IČO: 47 384 743, zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo:  24849/S. 

Spoločnosť prevádzkuje web www.hanalysis.sk. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovávateľov.

Platné od 25. mája 2018, posledná úprava 14. novembra 2018. Akákoľvek zmena, ktorá by nastala zo strany spoločnosti bude uvedená na tejto stránke.

Úpravy:

  • zmena sídla spoločnosti (14. novembra 2018)