Ste štatutár spoločnosti a vybavujete si eID na poslednú chvíľu? Môžete to pokojne odložiť, Vláda SR schválila automatické aktivovanie elektronických schránok na žiadosť Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) až k 1. 7. 2017.

slovensko-sk

Čo je elektronická schránka?

Elektronická schránka predstavuje určitú formu poštovej schránky, ktorá je zriadená pre väčšinu právnických osôb. Do tejto schránky budú od jej aktivácie prichádzať všetky úradné dokumenty. To znamená, že Sociálna poisťovňa, súdy, polícia a iné orgány štátnej a verejnej správy už nebudú posielať listové zásielky, ale úradné dokumenty budú zaslané výlučne elektronickou formou.

Elektronická schránka aj Vašej spoločnosti je dostupná na webovom sídle slovensko.sk, kde sa v hornom pravom rohu môžete prihlásiť. Prihlásenie je možné len s občianskym preukazom s čipom a čítačkou. Tú Vám vydajú spoločne s občianskym preukazom buď na polícii, alebo v klientskom centre.

Prečo sa posúva termín?

Hlavným dôvodom je, že v súčasnosti je počet štatutárov, ktorí majú eID len na úrovni 24 % (údaj z materiálov Vlády SR). Mohla by teda vzniknúť situácia, že od 1. januára 2017 by väčšina štatutárov spoločností nemala prístup k elektronickej schránke a to by mohlo spôsobiť množstvo problémov. Ak môžeme uviesť jeden za všetky, spoločnosti by nemali vedomosť o došlej pošte z úradov.

Ďalším dôvodom je aj nápor štatutárov, ktorí si v súčasnosti vybavujú eID. Nápor, ktorý to spôsobuje, je hlavne v Bratislave enormný a klientské centrum, aj napriek predĺženým otváracím hodinám, nedokáže vybaviť všetky potrebné náležitosti.

Aktivácia k 1. júlu 2017

Konečný dátum, kedy majú byť elektronické schránky aktivované je 1. júl 2017.

Návrh bol dnes schválený na Vláde SR, ešte ho musia potvrdiť poslanci. Avšak, je veľký predpoklad, že poslanci tento návrh podporia, nakoľko by mohlo nastať právne vákuum, v ktorom by fungovalo množstvo spoločností.

Neodkladajte si však vybavenie eID na poslednú chvíľu. Ak by sa opäť zopakovala situácia z konca tohto roka, stratili by ste veľa času i “nervov” pri získavaní nových dokladov. Vybavte si všetko potrebné radšej v predstihu, aby ste mohli bez najmenších problémov prejsť na novú formu komunikácie s úradmi.

Prečítajte si tiež