FAQ – Najčastejšie otázky

Udržujete obchodné tajomstvo?

Obchodné tajomstvo je pre nás veľmi dôležité. Už od prvého stretnutia s klientom dodržiavame diskrétnosť a všetky informácie, ktoré sa dozvieme ostávajú utajené. Na diskrétnosti si zakladáme bez písomných zmlúv a považujeme ju za veľmi dôležitú v rámci korektných obchodných vzťahoch.

Aké sú ceny školení a iných služieb?

Tak ako je každý klient jedinečný, rovnako prebieha aj tvorba ceny jednotlivých služieb. Úroveň ceny závisí od náročnosti požiadavky, časového harmonogramu požiadavky a iných faktoroch. Konečná cena je vždy závislá aj na dohode medzi spoločnosťou h-analysis a klientom.

Je možné školiť našich zamestnancov v našich priestoroch?

Samozrejme, je možné školiť Vašich zamestnancov aj v priestoroch Vašej firmy. Vaša spoločnosť nemusí mať k dispozícii ani technické zázemie, všetky technické riešenia potrebné na školenie je možné zabezpečiť v našej réžii.

Ako prebiehajú školenia?

Školenia sú prispôsobené požiadavkám klienta. Avšak naše školenia sú zamerané hlavne na interaktívne hry, hranie rolí a prípadové štúdie. To znamená, že zamestnanci vstupujú aktívne do procesu školenia, čo zabezpečí, že si zamestnanci zo školenia viac pamätajú.

Je možné konzultovať aj na diaľku?

Áno, je to možné. Konzultáciu k podnikateľským plánom, finančným analýzam, resp. k iným službám je možné vykonať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Vždy sa prispôsobíme klientovi a konzultáciu bude prebiehať tak, ako to klientovi najviac vyhovuje, t. j. telefonicky, mailom alebo aj prostredníctvom video hovoru.

Sú moje osobné údaje u Vás v bezpečí?

Samozrejme. Na webovom sídle spoločnosti zbierame určité osobné údaje, ktoré spadajú pod legislatívnu úpravu ochrany osobných údajov. Informácie o našej práci s Vašimi osobnými údajmi si môžete prečítať na tejto stránke. Rovnako využívame súbory cookies na zlepšenie našich služieb. Informácie o cookies na webovom sídle spoločnosti sa môžete dozvedieť na tejto stránke.