Aj v tomto roku sa uskutočnila anketa Byrokratický nezmysel, o ktorej sme informovali aj my. A už je známi aj víťaz aktuálneho ročníka.

Byrokratickým nezmyslom roka sa stáva

Celkovo bolo nominovaných až 49 byrokratických nariadení, z ktorých bolo následne vybratých 10 finalistov. Nominované bolo napríklad opatrenie, podľa ktorého nemôže e-shop vyžadovať od zákazníkov súhlas s obchodnými podmienkami, zákaz tataráku, či poplatok pri zmene sídla, ktorý závisí od úradu.  Avšak ani jeden z týchto sa nestal víťazom tohtoročnej ankety.

Víťazom sa stalo pokutovanie objednávateľa služby za nelegálne zamestnávanie u dodávateľa. Celkovo získalo toto opatrenie až 22,33% všetkých hlasov, ktorých bolo 1151. Ankety sa teda zúčastnilo dosť veľa respondentov, čo je možné považovať za úspech.

Spoločnosť v reálnych podmienkach nedokáže skontrolovať všetky náležitosti, ktoré so sebou prináša nelegálne zamestnávanie. Je teda postihovaná za niečo, čo reálne ťažko skontroluje a ovplyvní len nepriamo.

Ako dopadli zvyšné nominácie?

Víťaza už poznáme. Avšak ako dopadla prvá trojka? Na druhom mieste sa 20,68 % hlasov umiestnilo nariadenie, podľa ktorého sa musí podnikateľ nahlásiť na ministerstve, ak svojim zákazníkom dáva na tovar sáčky.

Tretie miesto obsadilo poplatková politika. Konkrétne opatrenie, podľa ktorého poplatok (33€ / 500€) za zmenu sídla spoločnosti mení v závislosti od úradu. Na tretie miesto ho poslalo 14,51 % respondentov.

Celkové výsledky zverejnilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska dnes na svojej internetovej stránke.

Anketa, ktorá má zmysel

Na záver môžem skonštatovať, a určite nebudem sám, že anketa Byrokratický nezmysel roka má veľký význam. Poukazuje totiž na byrokratické prekážky, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Ak by neexistovala táto anketa, poukazovalo by sa na nezmysly v legislatíve bez relevantných dát. Takto je za najväčší nezmysel označené to, čo označilo najviac respondentov v ankete.

A aj ak sa nepodarí zmeniť legislatívu, budú takéto nezmysli propagované a dostanú sa do povedomia. Zvyšuje to šancu prijímania lepšej legislatívy, ktorá bude podporovať podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.

Prečítajte si tiež