Staňte sa lídrom vo vedení ľudí

Malá zmena, ktorá dokáže výrazne ovplyvniť Vašich zamestnancov. Zamestnanci hľadajú inšpiráciu a podporu, nie kontrolu a strach.
Nezáleží na tom, čo robíte a kde to robíte, skvelí manažéri vo všetkých odvetviach dávajú práci svojich zamestnancov jasný zmysel. Zamestnanci potrebujú, aby ich lídri, ciele a úspech boli jasné.

Byť vedúci nestačí

Zamestnanci nechcú byť riadení, chcú byť vedení. A to dosiahnete len vďaka zmene na lídra. Váš postoj dokáže zlepšiť výkon Vašich zamestnancov, ktorí vo Vás budú vidieť vodcu. Akokoľvek sa na to pozeráte, je to ťažká úloha.

Veďte spoločnosť k úspechu

Líder sa musí každý deň sústrediť na dosiahnutie zhody s tým, na čom spoločnosti najviac záleží. Musí si všimnúť a odmeniť dobré veci a rýchlo niečo spraviť, ak zamestnanci nekonajú v súlade s poslaním a hodnotami. Takto nastavená podniková kultúra je tvorivá, produktívna a zisková.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre