Podnikateľské plány

Podnikateľským plánom získate prehľad o predpokladaných nákladoch a výnosoch, investíciách a marketingu, pričom následne môžete v čase analyzovať dosahovanie vytýčených cieľov.
Dôležitosť určenia správnych cieľov a procesov, ako aj ich napĺňanie, je dôležitou métou v každom podnikaní.

Komplexnosť a kvalita

Pre našich klientov ponúkame komplexné vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý bude plne prispôsobený požiadavkám klienta. Kvalitne vypracovaný podnikateľský plán, ktorý obsahuje všetky východiská i ciele, Vám zabezpečí úspech v podnikaní.

Detaily Vášho úspechu

Podnikateľský plán transformuje víziu podnikateľa do uceleného dokumentu, ktorý tvorí hlavnú líniu budúceho podnikania. Stanovuje cieľ podnikateľskej činnosti a čiastkové méty vedúce k dosiahnutiu strategického cieľa.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre