Motivujte zamestnancov

Motivácia nie je len finančná. Existujú možnosti motivovania zamestnancov, ktoré pre spoločnosť nepredstavujú náklady.
Motivácia je vnútorný stav duše človeka, ktorý ho aktivuje, alebo uvádza do pohybu. Zahŕňa hnacie sily činnosti človeka, ktoré usmerňujú jeho poznávanie, prežívanie a konanie.

Motivácia cez uspokojenie

Zamestnanci môžu dosiahnuť skutočný úspech jedine vďaka sebauspokojeniu. To im dokážete poskytnúť správnym pôsobením na ich emócie.

Motivácia je kľúčom

Na naplnenie ľudského potenciálu a posúvania vlastných hraníc je potrebná motivácia. Vnútorná i vonkajšia. Poskytnite svojim zamestnancom tú pravú motiváciu.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre