Finančné analýzy

Pre stabilitu každej spoločnosti je nevyhnutné finančné zdravie.
Finančné zdravie je súbor ukazovateľov, ktoré dokážu predpovedať ďalšie smerovanie spoločnosti v rámci finančnej stability a budúcej udržateľnosti.

Identifikácia ohrození

Ohrozenia, ktoré ešte nie sú v spoločnosti viditeľné, sú identifikovateľné jednotlivými ukazovateľmi finančnej analýzy. Identifikujte riziká vo finančnom zdraví skôr, ako ohrozia stabilitu Vašej spoločnosti.

Návrhy na zlepšenie

Všetky identifikované ohrozenia v spoločnosti je možné odstrániť, resp. minimalizovať správnymi opatreniami. Opatrenia sú smerované hlavne do oblasti nákladov a výnosov a následne sa prejavia v zlepšení celkového finančného zdravia spoločnosti.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre