Investičné prepočty

Každá investícia v spoločnosti sa spája s jej návratnosťou v určitom časovom horizonte.
Zhodnoťte náklady a výnosy investície už v prípravnej fáze investičného projektu. Tieto údaje sú dôležité, aby sa Vaša spoločnosť rozhodla pre správnu variantu investície.

Efektívnosť
investície

Vyčíslenie efektívnosti dokáže reálne zachytiť budúcu rentabilitu investičného projektu. Prepočtové metódy, ktorými vyčíslime efektívnosť Vašej investície ponúka komplexný pohľad na ziskovosť projektu.

Celkové zhodnotenie
investičného projektu

Celkové zhodnotenie investičného projektu obsahuje súčasti od marketingovej štúdie okolia podniku, cez prepočet efektívnosti investície statickými a dynamickými metódami až po zhodnotenie investície v podmienkach neistoty a rizika.

Vypracujeme podnikateľský plán , ktorý pretransformuje Váš biznis nápad na prosperujúci podnik.

Naše školenia predstavujú odborný rast Vašich zamestnancov.

Finančné zdravie je pre Vašu spoločnosť kľúčové.

Povedali o nás naši klienti

  • Od firmy h-analysis sme dostali niekoľko vypracovaných podnikateľských plánov pre našich klientov. Boli sme spokojní najmä s dobrou kvalitou práce, flexibilitou a dôslednosťou, čo sú pre nás dôvody pre ďalšiu spoluprácu aj do budúcnosti.

    Daniel Karaskonateľ a spoločník, EUROPA GATE, s.r.o,
  • Spolupráca pri vypracovaní obchodného plánu bola na vysokej úrovni. Komunikácia medzi mnou a spoločnosťou bola rýchla a na moje požiadavky sa reagovalo veľmi flexibilne. Hlavne oceňujem celkovú kvalitu obchodného plánu, ktorý bol vypracovaný v krátkom čase. So spoločnosťou plánujeme spolupracovať aj naďalej, nakoľko všetky požiadavky boli splnené k našej spokojnosti.

    JUDr. Róbert Hrončekkonateľ a spoločník, Právne služby Hronček & Kolínová
  • Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúca kombinácia. Školenie bolo interaktívne, vedené záživnou formou a z organizačného pohľadu boli školenia výborne pripravené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    JUDr. Ing. Lukáš SopkoHR manažér StVPS, a.s.

Pracovali sme pre