Získať výhodný úver pre podnikateľský subjekt je niekedy náročné aj byrokraticky aj finančne. Ale Slovak Business Agency (SBA) ponúka pre podnikateľov finančne výhodný úver počas Európskeho týždňa podnikania.

Ako sme písali minule, podnikateľský plán je nevyhnutnosť pri externom financovaní projektov, alebo celého subjektu. Medzi inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky pre podnikateľov sa radí aj SBA so svojim mikropôžičkovým programom.

Ako získať úver od Slovak Business Agency?

Najprv je potrebné splniť podmienky , ktoré od podnikateľa vyžaduje SBA. Hlavne musí byť podnikateľ veľkosťou mikro podnik. To znamená, že má menej ako 10 zamestnancov a bilančnou sumou pod 2 000 000 € resp. mať menej ako 50 zamestnancov a bilančnú sumu ako 10 000 000 €. Samozrejme musí byť podnikateľ vedený v živnostenskom alebo obchodnom registri.

Hodnota poskytnutých finančných prostriedkov sa pohybuje od 2 500 € až po 50 000 €. Úver je možné použiť na nákup hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, rekonštrukciu alebo opravu prevádzkových priestorov, nákup zásob alebo aj iné projekty, ktoré schváli SBA. Úver, ktorý získa podnikateľský subjekt od SBA je možné využiť len na schválený účel.

Doba splatnosti sa pohybuje od 6 mesiacov do 4 rokov. Rovnako poskytuje SBA aj možnosť odkladu splátky istiny až o 6 mesiacov. Splátkový kalendár je schválený spolu so zmluvou o úver. Úroková miera je variabilná a pohybuje sa v rozpätí 1,19 až 9,03 %.

Aký je postup získania?

Aby podnikateľ získal úver od SBA je potrebné zvládnuť určitý postup. Na začiatku je úvodný pohovor, na ktorom pracovníci SBA poskytnú všetky informácie o mikropôžičkovom programe, informujú o obchodných podmienkach, ozrejmia formulár a vzor Podnikateľského plánu.

Podnikateľ následne vyplní všetky potrebné formuláre, odovzdá ich v SBA a následne bude prebiehať proces prehodnocovania žiadosti. Po podpise zmluvy s SBA je postup takmer totožný ako pri úvere od komerčnej banky.

Výhodné podmienky počas SME Week

SME Week, teda Európskeho týždňa malého a stredného podnikania, je tento rok od 20. do 27. novembra.Viac info o tom weeku/link) Avšak nie len počas tohto týždňa ponúka SBA zvýhodnené podmienky pri čerpaní mikropôžičiek. Zvýhodnenie, oproti iným mikropôžičkám, ktoré poskytuje SBA počas celého roka, je úrok nižší o 2 % p.a. O tomto zvýhodnení informuje SBA na svojej internetovej stránke.

Chcete viac informácii?

Ak chcete viac informácii nie len o mikropôžičkovom programe SBA, ale aj o iných podporných programoch pridajte sa k odoberateľom newslettra, alebo nás priamo kontaktujte. Newslettrom budeme zasielať pravidelné upozornenia o nových článkoch na našom blogu.

Prečítajte si tiež