Po roku je tu opäť anketa Byrokratický nezmysel roka, ktorú organizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska.  V roku 2016 je to už 5. ročník tejto ankety, ktorá chce poukázať na opatrenia zaťažujúce podnikateľské prostredie.

O čo ide v ankete?

Anketa sa zameriava na legislatívne opatrenia, ktoré komplikujú podnikanie na Slovensku. Podľa štatútu ankety je hlavným cieľom poukázať na najväčšie bariéry v podnikaní s cieľom ich následného odstránenia. Aj takouto formou chce Združenie mladých podnikateľov Slovenska zlepšiť podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.

Zmyslom ankety je identifikovať byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov, upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy a zlepšovať tak podnikateľské prostredie na Slovensku.

Pozornosť zameriavajú hlavne na opatrenia, ktoré sú nelogickénesplniteľné, alebo vytvárajú duplicitnú povinnosť. Ich plnenie zo strany podnikateľov taktiež môže spôsobovať nadmernú byrokratickú záťaž, alebo vytvára neopodstatnéné výdavky.

Nominácie v roku 2016

Na stránke Byrokratického nezmyslu môžete už hlasovať za víťaza tohto ročnej ankety. Nominované sú:

 • pokutovanie objednávateľa služby za nelegálne zamestnávanie u dodávateľa,
 • kontrolóri žiadajú od podnikateľov dokumenty, ktoré majú alebo si vedia vyžiadať od iného úradu,
 • ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí sa registrovať na ministerstve,
 • konkurenti musia podnikateľovi v advokácii schváliť názov firmy,
 • a ďalšie.

Do konca hlasovania ešte ostáva 20 dní. Hlasovanie nás, podnikateľov, upozorní na legislatívne opatrenia, ktoré nám strpčujú život. Ich aplikačná prax v každodennom podnikaní zvyšuje nie len finančné náklady, ale hlavne zvyšujú časovú náročnosť. Množstvo údajov už štát má, len ich musí nájsť vo svojich databázach.

Víťazi posledných ročnikov

Ročník 2015

 1. Hlásenie pobytu cudzina za pomoci neexistujúcej elektronickej služby (29 % hlasov)
 2. Trest (pokuta) zamestnávateľovi za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika (18 % hlasov)
 3. Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia (14 % hlasov)

Ročník 2014

 1. Povinnosť uhradiť vysoký poplatok pri krachu firmy (20 % hlasov)
 2. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov vykonávajúcich bezrizikové práce (19 % hlasov)
 3. Prekážky v získaní licencie pre prevádzkovateľov autobusovej dopravy a taxislužieb, ktorí chcú poskytovať dopravu na území viacerých VÚC (18 % hlasov)

Ročník 2013

 1. Neustále prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni (36 % hlasov)
 2. Povinnosť vykonávať pravidelné revízie počítačov a iných elektronických zariadení (21 % hlasov)
 3. Zavedenie nového tlačiva pre účely platenia poistného Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni (14 % hlasov) – vyriešené

Ročník 2012

 1. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať pravidelné školenia referentských vodičov (53 % hlasov)
 2. Povinnosť podnikateľa predkladať výpis z obchodného registra (13 % hlasov)
 3. Povinnosť podnikateľa uhradiť poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami ropy (11 % hlasov)

Hlasuj za Byrokratický nezmysel roka

Myslím si, že každý, kto si prečíta tento blog, bude hlasovať za byrokratický nezmysel roka 2016. Aj takouto formou je možné meniť legislatívu na Slovensku. Je to síce beh na dlhé trate, ale ak by neexistovala takáto aktivita, nezmysli by tu boli stále a ani by nik na ne neupozornil. Preto hlasuj na stránke byrokratického nezmyslu.

Určite Vás budem informovať aj o víťazoch aktuálneho ročníka. Ak chcete vedieť, ktoré opatrenie sa dostalo na prvé miesto, môžete sa prihlásiť do nášho newslettra.

Prečítajte si tiež